BÀNG ĐỨC

KỴ BINH

Bàng Đức nổi danh trong việc tham gia các trận chiến lớn trong thời Tam quốc. Ông là một viên tướng thiện chiến, có khí phách và rất tận tụy, trung thành với chủ. Với bản lĩnh và tài nghệ võ thuật của mình Bàng Đức nhanh chóng được đứng ngang hàng với các võ tướng hàng đầu lúc bấy giờ.
  • Công: 169
  • Thủ: 15
  • Tốc độ công: 2.0
  • Thống lĩnh: 100

Tử Chiến

Ra trận cùng 3 Kỵ Binh: Bàng Đức miễn dịch Sợ Hãi, Mê Hoặc, gây Sát thương Vật Lý tăng 30%, chịu Sát thương Vật Lý tăng 20%. Kỵ Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Bách Bộ Xuyên Dương
Gây cho kẻ địch ngẫu nhiên (ưu tiên Đội Trưởng, Cung Binh và Thuật Sĩ) 3 lần Sát thương Vật Lý bằng 183% Công, nếu mục tiêu ở phe Thục, gây thêm Sát thương Vật Lý bằng 183% Công.
Thành Thục Cung Mã
Né Tránh tăng 30.
Bạch Mã Tướng
Thống Lĩnh tăng 800.
Hồi Mã Thương
Sau khi né tránh đòn đánh thường, có 80% tỷ lệ gây 1 lần Phản Kích bằng 100% Công.