Chiến Mã

Chiến Mã

Điều kiện mở: Đạt lv10

Với ngoại hình bắt mắt, hệ thống Chiến Mã được đánh giá là một trong những đặc điểm nổi bật của Chiến Vương Tam Quốc.
Chiến mã có thể được nhận thông qua các nhiệm vụ, phúc lợi và sự kiện ingame.

cm
Bồi dưỡng Chiến Mã: Thu thập Mảnh để kích hoạt và tăng Sao chiến mã. Kết hợp tướng với chiến mã sẽ giúp tăng tỷ lệ thuộc tính tương ứng.
Kéo Avatar để thay đổi Thú cưỡi của Tướng. Hoặc nhấp vào giao diện Tướng thay đổi Chiến mã.
Tiêu hao Thức Ăn Ngựa để tăng cấp Chiến Mã.
Bồi dưỡng Thiết Bị Ngựa, tiêu hao vật liệu bồi dưỡng Thiết Bị Ngựa
Giới hạn cường hóa Thiết Bị Ngựa sẽ chịu giới hạn bởi cấp Chiến Mã.

Các thắc mắc liên quan đến Chiến Vương Tam Quốc, các Chúa Công vui lòng liên hệ về Fanpage Chiến Vương Tam Quốc để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.