Chiến Vương Tam Quốc mở Đăng Ký Sớm

Chiến Vương Tam Quốc mở Đăng Ký Sớm

Các Chúa công thân mến!

Ngay bây giờ, Chúa công có thể tham gia sự kiện Đăng ký sớm của Chiến Vương Tam Quốc để nhận ngay những phần quà hấp dẫn tại Landing-page chính thức của trò chơi. Vui lòng truy cập liên kết Đăng ký sớm tại đây để tham gia nhận quà.

>> Phần thưởng: 

Nội Dung Phần quà
Quà Tham Chiến  1 Bôn Lôi +  500KNB + 1 Dời Thành Chỉ Định
Quà Mốc Đăng Ký 1k  2 Vé Chiêu Mộ Danh Tướng + 5 Rương Quân Nhu Lv2 + 1 Bánh Bao + 100 Đan Exp Tướng-I + 10 Dạ Minh Châu-Tinh
Quà Mốc Đăng Ký 5k  2 Vé Chiêu Mộ Danh Tướng + 10 Rương Quân Nhu Lv2 + 1 Bánh Bao + 100 Đan Exp Tướng-I + 20 Dạ Minh Châu-Tinh
Quà Mốc Đăng Ký 10k  2 Vé Chiêu Mộ Danh Tướng + 5 Rương Quân Nhu Lv3 + 1 Đùi Gà + 100 Đan Exp Tướng-I + 20 Dạ Minh Châu-Tinh
Quà Mốc Đăng Ký 20k  4 Vé Chiêu Mộ Danh Tướng + 10 Rương Quân Nhu Lv3 + 1 Đùi Gà + 100 Đan Exp Tướng-II + 20 Dạ Minh Châu-Tinh
Quà Mốc Đăng Ký 50k  4 Vé Chiêu Mộ Danh Tướng + 5 Rương Quân Nhu Lv4 + 1 Thịt Bò + 100 Đan Exp Tướng-II + 30 Dạ Minh Châu-Tinh
Quà Mốc Đăng Ký 100k  6 Vé Chiêu Mộ Danh Tướng + 10 Rương Quân Nhu Lv4 + 1 Thịt Bò + 100 Đan Exp Tướng-II + 1 Dời Thành Ngẫu Nhiên
Quà Vòng Quay 1  2 Vé Chiêu Mộ Cầu Nguyện + 100 KNB + 1 Thuốc Hành Động Nhỏ + 10 Tăng Tốc 5p + 5000 Bạc
Quà Vòng Quay 2  2 Vé Chiêu Mộ Cầu Nguyện + 100 KNB + 1 Thuốc Hành Động Nhỏ + 10 Tăng Tốc 5p + 5000 Bạc
Quà Vòng Quay 3  2 Vé Chiêu Mộ Cầu Nguyện + 100 KNB + 1 Thuốc Hành Động Nhỏ + 10 Tăng Tốc 5p + 5000 Bạc
Quà Vòng Quay 4  4 Vé Chiêu Mộ Cầu Nguyện + 200 KNB + 1 Thuốc Hành Động Lớn + 10 Tăng Tốc 10p + 10000 Bạc

Chúc các Chúa công may mắn!