Chiêu Mộ

Chiêu Mộ

Để sở hữu các vị tướng trong Chiến Vương Tam Quốc, Chúa Công có thể vào tính năng Chiêu Mộ để triệu hồi các danh tướng Tam Quốc.
Trong tính năng Chiêu Mộ, có 3 loại Chiêu Mộ cho Chúa Công lựa chọn: Chiêu mộ Danh Tướng, Chiêu Mộ Cầu Nguyện và Chiêu Mộ Thường.

1. Chiêu mộ danh tướng
- Dùng Vé Chiêu Mộ Danh Tướng để Chiêu mộ
- Mỗi ngày Chúa công có thể chiêu mộ miễn phí 1 lần.
- Vé Chiêu Mộ Danh Tướng có thể nhận từ các hoạt động và sự kiện ingame, mua ở Tiệm hoặc dùng KNB để đổi2. Chiêu mộ cầu nguyện
- Dùng Vé Chiêu Mộ cầu nguyện để Chiêu mộ
- Trong Sổ cầu nguyện chỉ được đặt tướng khác nhau, sau khi đặt tướng vào tỷ lệ nhận sẽ tăng đáng kể. Lần đầu mỗi ngày khi chiêu mộ được tướng trong Sổ cầu nguyện sẽ mất hiệu ứng tăng tỷ lệ nhận. 0h mỗi ngày làm mới
- Vé Chiêu Mộ Cầu Nguyện có thể nhận từ các hoạt động và sự kiện ingame, mua ở Tiệm hoặc dùng KNB để đổi.3. Chiêu Mộ Thường
- Dùng Vé Chiêu Mộ thường để Chiêu mộ
- Mỗi ngày Chúa công có thể chiêu mộ miễn phí 1 lần.
- Vé Chiêu Mộ thường có thể nhận từ các hoạt động ingame.

* Lưu ý:
- Trong Chiêu Mộ, nếu nhận được tướng đã có rồi sẽ tự chuyển thành mảnh tương ứng, dùng để tăng sao tướng.
- Tướng SS nhận trùng đổi thành 100 mảnh, tướng S đổi thành 80 mảnh, tướng A đổi thành 40 mảnh, tướng B đổi thành 20 mảnh và tướng C đổi thành 10 mảnh.
- Mỗi lần chiêu mộ và vấn sách đều nhận điểm, đủ điểm sẽ tự động nhận rương thưởng.

Chúc Chúa Công có được những tướng lĩnh mạnh mẽ nhất để chinh chiến thiên hạ!