CÔNG TÔN TOẢN

CUNG BINH

Công Tôn Toản là tướng nhà Hán và quân phiệt thời Tam Quốc. Ông có dáng vóc cao lớn, giọng nói sang sảng, thông minh tài trí.
  • Công: 211
  • Thủ: 8
  • Tốc độ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 80

Hỏa Thiêu

Ra trận cùng 2 Thuật Sĩ: Khi Công Tôn Toản đánh thường, có 20% tỷ lệ gây hiệu ứng Thiêu Đốt cho mục tiêu (cứ 2s chịu Sát thương Hỏa Công bằng 20% Công), duy trì 10s. Cung Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Áp Chế
Gây cho 2 kẻ địch ngẫu nhiên Sát thương Vật Lý bằng 285% Công và không thể trị liệu thương binh, duy trì 10s.
Bạch Mã Tòng
Thống Lĩnh tăng 1000.
Đại Phá Hoàng Cân
Tăng 40 điểm Kháng Hỏa Công, Kháng Thủy Công, Kháng Độc, Kháng Lôi Công mỗi loại.
Uy Chấn Tắc Ngoại
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến mục tiêu bị Choáng, duy trì 3s.