ĐIÊU THUYỀN

THUẬT SĨ

Với sắc đẹp và tài năng khéo léo của mình, Điêu Thuyền được xem là một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa trong văn hóa Trung Quốc thời kỳ đương đại.
  • Công: 234
  • Thủ: 12
  • Tốc độ công: 2.2
  • Thống lĩnh: 150

Long Phụng Hòa Âm

Ra trận cùng Lữ Bố: Khi bắt đầu chiến đấu, Điêu Thuyền tăng cho Kỵ Binh ta Thuẫn bằng 900% Công, duy trì 40 s. Điêu Thuyền tăng 5% ST Vật Lý, ST Tự Nhiên.

Tuyệt Thế Hồng Nhan
Gây cho 3 kẻ địch ngẫu nhiên bị hiệu ứng Mê Hoặc (không thể hành động, sau khi chịu sát thương bất kỳ sẽ xóa trạng thái), duy trì 9s, hồi phục thương binh cho 3 đơn vị phe ta có binh lực thấp nhất bằng 392% Công.
Băng Bó
Khi đồng đội Kỵ Binh bị đánh thường, có 20% tỷ lệ hồi phục thương binh bằng 50% Công.
Khuynh Tâm
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến mục tiêu bị hiệu ứng Mê Hoặc (không thể hành động, sau khi chịu sát thương bất kỳ sẽ xóa trạng thái), duy trì 10s.
Tỉnh Mộng
Tăng 200% sát thương Vật Lý lên mục tiêu có hiệu ứng Mê Hoặc.