GIA CÁT CẨN

THUẬT SĨ

Gia Cát Cẩn là đại thần nhà Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người nhã nhặn, được mọi người nể phục, Tôn Quyền coi trọng, thường hỏi các việc lớn.
  • Công: 126
  • Thủ: 7
  • Tốc dộ công: 2.2
  • Thống lĩnh: 60

Đồng Tâm Hiệp Lực

Ra trận cùng 2 Cung Binh: Khi đánh thường, Gia Cát Cẩn có 20% tỷ lệ giúp 1 đồng đội ngẫu nhiên nhận hiệu ứng Vô Địch (miễn dịch sát thương và hiệu ứng khống chế), duy trì 10s. Thuật Sĩ tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Bộ Lý Duy Gian
Gây cho 2-4 địch ngẫu nhiên Sát thương Thủy Công bằng 189% Công, gây hiệu ứng Chậm Chạp (Tốc Độ Tấn Công giảm 10%), duy trì 10s.
Hoãn Thích
Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên phải chịu giảm 20% .
Hoằng Viên
Toàn quân ta giảm chịu Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên 9% .
Minh Triết
Né Tránh tăng 30.