HẠ HẦU ĐÔN

BỘ BINH

Hạ Hầu Đôn - công thần khai quốc nhà Tào Ngụy, là 1 người tính tình chính trực nhưng nóng nảy. Tuy có sức mạnh hơn người nhưng Hạ Hầu Đôn có rất ít trận thắng, chủ yếu do nôn nóng rơi vào bẫy của kẻ địch
  • Công: 218
  • Thủ: 25
  • Tốc độ công: 2.4
  • Thống lĩnh: 100

Song Hùng Hạ Hầu

Ra trận cùng Hạ Hầu Uyên: Hạ Hầu Đôn khi bị đánh thường, có 35% tỷ lệ gây cho kẻ tấn công Sát thương Vật Lý bằng 50% Công. Hạ Hầu Đôn tăng Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên 5%.

Độc Mục Lang
Gây Sát thương Vật Lý bằng 600% Công lên mục tiêu tấn công hiện tại, bản thân nhận hiệu ứng Kiên Thủ (chịu Sát thương Vật Lý giảm 10%, duy trì 10s, miễn dịch hiệu ứng Khiêu Khích (cưỡng chế địch đánh thường lên bản thân), duy trì 10s.
Dũng Mãnh
Tăng 30% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Cương Nghị
Khi Binh Lực dưới 50%, chịu Sát thương Vật Lý giảm 50%
Đạm Tình
Khi bị đánh thường, có 25% tỷ lệ hồi phục thương binh bằng 65% Công.