HOÀNG VŨ ĐIỆP

CUNG BINH

Hoàng Vũ Điệp từ bé được cha truyền thụ võ nghệ, có tài thiện xạ siêu phàm. Tiễn pháp cao siêu của Hoàng Vũ Điệp khiến tướng sĩ trong quân phải nể phục, tính cách chính trực ngay thẳng, nên được mọi người rất mực kính trọng.
  • Công: 260
  • Thủ: 10
  • Tốc độ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 100

Thần Xạ Kỹ

Ra trận cùng 2 Cung Binh: Khi bắt đầu chiến đấu, Hoàng Vũ Điệp chọn 1 đồng đội Cung Binh, bản thân và đồng đội này mỗi lần đánh thường, kèm ST Chuẩn bằng 10% Công. Cung Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Trị Liệu
Toàn quân ta hồi phục thương binh bằng 367% Công, xóa tất cả hiệu ứng xấu.
Liên Châu Tiễn
Khi đánh thường, có 50% tỷ lệ gây thêm Sát thương Vật Lý bằng 100% Công.
Đánh Vào Điểm Yếu
Tăng 50 Bạo.
Đòn Chí Mạng
Chỉ số ST Bạo tăng 100%.