KỶ LINH

THUẪN BINH

Kỉ Linh là vị tướng quân đội sống vào cuối đời Hán trong lịch sử Trung Quốc. Kỉ Linh là tướng dưới quyền của Viên Thuật, 1 thế lực phong kiến lớn thời Tiền Tam quốc.
  • Công: 91
  • Thủ: 26
  • Tốc độ công: 3.0
  • Thống lĩnh: 60

Dũng Mãnh Phi Thường

Ra trận cùng 3 Tướng Quần Hùng: Tướng Quần Hùng tăng 1% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Uy Phong Lẫm Liệt
Tấn công mục tiêu 2 lần, mỗi lần gây Sát thương Vật Lý bằng 270% Công.
Thiện Chiến
Tăng 30% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Kỵ Thuật Tinh Thông
Tốc Độ Tấn Công tăng 25%.
Choáng
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến mục tiêu bị Choáng (không thể hành động), duy trì 3s.