LỮ LINH KHỞI

KỴ BINH

Lữ Linh Khởi sở hữu vẻ đẹp cuốn hút, sự dũng cảm và tài năng chiến đấu thuộc hàng hổ tướng. Thời kì phong kiến, đàn bà không được bước chân vào vũ đài chính sự và nàng đành phải chấp nhận an phận thủ thường.
  • Công: 169
  • Thủ: 15
  • Tốc dộ công: 2.0
  • Thống lĩnh: 100

Dục Huyết Sát Địch

Ra trận cùng 2 Tướng Nữ: Khi Lữ Khởi Linh đánh thường, có 10% tỷ lệ tăng cho Kỵ Binh ta Thuẫn bằng 300% Công, duy trì 20s. Tướng Nữ tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Quyết Không Từ Bỏ
Gây cho tất cả địch Sát thương Vật Lý bằng 167% Công và và hiệu ứng Phá Giáp (Thủ giảm 16%), duy trì 10s.
Mũi Nhọn
Bạo tăng 50.
Tiến Quân Thần Tốc
Tăng 40% Sát thương Vật Lý lên mục tiêu bị Phá Giáp.
Ngưu Độc Dũng
Tăng 30% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.