LƯU HIỆP

CUNG BINH

Lưu Hiệp là Hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Hán. Lưu Hiệp là người đại nhẫn bất lực nhất, cay đắng nhất. Để bảo tồn nhà Hán đang thoi thóp, ông đã phải nhẫn chịu 31 năm.
  • Công: 260
  • Thủ: 10
  • Tốc độ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 100

Nhường Ngôi

Ra trận cùng 1 Kỵ Binh và 1 Thuật Sĩ: Lưu Hiệp dùng kỹ năng chủ động, có 40% tỷ lệ đánh Choáng toàn quân địch (không thể hành động), duy trì 3s. Cung Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Dư Uy
Gây cho 3-5 kẻ địch ngẫu nhiên Sát thương Vật Lý bằng 280% Công, khiến địch bị hiệu ứng Suy Yếu (Sát thương Vật Lý giảm 10%), duy trì 10s.
Cầu Viện
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ giúp toàn thể đồng đội nhận hiệu ứng Hưng Phấn (Tốc Độ Tấn Công tăng 50% ), duy trì 10s.
Phạt
Tăng 80% Sát thương Vật Lý lên mục tiêu bị Choáng.
Nhường Ngôi
Sau khi đồng đội tử vong, toàn quân ta tăng Thuẫn bằng 600% Công, duy trì 20s.