QUAN VŨ

KỴ BINH

Quan Vũ là một vị tướng nổi tiếng đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán. Quan Vũ là được đánh giá là vị tướng có tài năng, võ nghệ dũng mãnh và là người đứng đầu trong số Ngũ hổ tướng.
  • Công: 210
  • Thủ: 18
  • Tốc độ công: 2.0
  • Thống lĩnh: 150

Đào Nguyên Anh Kiệt

Ra trận cùng Lưu Bị, Trương Phi: Toàn quân ta tăng 10% Công. Khi tướng bất kỳ tử vong, Quan Vũ lập tức dùng kỹ năng chủ động. Quan Vũ tăng 5% sát thương Vật Lý, sát thương Tự Nhiên.

Uy Chấn Hoa Hạ
Gây Sát thương Vật Lý lên mục tiêu tấn công bằng 630% Công, nếu HP mục tiêu dưới 40% , gây thêm sát thương Chuẩn bằng 300% Công.
Thiên Lý Đơn Kỵ
Khi bắt đầu chiến đấu, nếu phe ta không có Kỵ Binh (ngoại trừ bản thân), bản thân tăng sát thương Vật Lý 30%, duy trì đến hết trận.
Khiêu Chiến
Khi đánh thường, nếu binh lực mục tiêu trên 60%, gây thêm sát thương Vật Lý bằng 60% Công.
Oai Phong
Mỗi lần tấn công thường, sát thương Vật Lý tăng 3%, tối đa 60%, duy trì đến hết trận.