TÔN THƯỢNG HƯƠNG

CUNG BINH

Tôn Thượng Hương thông minh mẫn tiệp, có tính cách cương trường, giỏi kiếm cung. Bà được ví như một tráng sĩ, một cảm tử quân bất chấp hiểm nguy.
  • Công: 260
  • Thủ: 10
  • Tốc độ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 100

Cung Yêu Cơ

Ra trận cùng 1 Thuật Sĩ và 1 Kỵ Binh: Khi Tôn Thượng Hương đánh thường, nếu mục tiêu né được sẽ gây thêm Sát thương Vật Lý bằng 100% Công. Cung Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Tập Kích
Gây cho 1-2 kẻ địch ngẫu nhiên Sát thương Vật Lý bằng 375% Công, nếu mục tiêu có hiệu ứng xấu, gây thêm Sát thương Vật Lý bằng 250% Công.
Lương Trợ
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến mục tiêu bị hiệu ứng Chậm Chạp (Tốc Độ Tấn Công giảm 50%), duy trì 10s.
Thần Xạ
Phạm vi tấn công tăng 100m.
Cường Hóa
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ bản thân nhận hiệu ứng Hưng Phấn (Tốc Độ Tấn Công tăng 50% ), duy trì 10s.