TRƯƠNG BẢO

THUẬT SĨ

Trương Bảo là một trong các thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng vào cuối thời nhà Đông Hán. Ông dùng phương thức ma thuật hoặc thuật thôi miên, vẽ bùa niệm chú chữa bệnh cứu người, lấy được lòng tin của nhiều người trong thiên hạ.
  • Công: 189
  • Thủ: 10
  • Tốc độ công: 2.2
  • Thống lĩnh: 100

Hoàng Thiên Đương Lập

Ra trận cùng Trương Lương: 2 kẻ địch ngẫu nhiên giảm 20 Kháng Lôi Công. Trương Bảo tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Khỏa Hiệp
Gây cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên Sát thương Lôi Công bằng 405% Công, gây hiệu ứng Ly Gián (tấn công đồng đội), duy trì 5s.
Như Hữu Thần Trợ
Tăng 30% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Thanh Chước
Tăng 80% Sát thương Vật Lý và Sát thương Lôi Công lên kẻ địch bị hiệu ứng Ly Gián.
Lạc Lôi
Khi đánh thường, có 50% tỷ lệ gây cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên Sát thương Lôi Công bằng 100% Công.