TRƯƠNG CÁP

KỴ BINH

Trương Cáp - là 1 trong những tướng lĩnh nắm giữ nhiều quyền lực nhất thời đó và được xếp vào hàng năm danh tướng của nhà Ngụy.
  • Công: 169
  • Thủ: 15
  • Tốc độ công: 2.0
  • Thống lĩnh: 100

Ngụy Lương Tướng

Ra trận cùng Từ Hoảng, Nhạc Tiến và Vu Cấm: Trương Cáp khi đánh thường, có 25% tỷ lệ gây thêm Sát thương Vật Lý bằng 100% Công. Trương Cáp tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

 

Tung Hoành Ngang Dọc
Gây cho kẻ địch trong phạm vi 150 m xung quanh Sát thương bằng 300% Công, và gây Choáng địch (không thể hành động), duy trì 3s.
Tiến Quân Thần Tốc
Tăng 40% Sát thương Vật Lý lên mục tiêu bị Phá Giáp.
Suy Nhược
Khi tấn công, có 20% tỷ lệ khiến địch giảm Sát thương 20%, duy trì 10s.
Dạ Tập
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ gây thêm cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên (ưu tiên Cung Binh) Sát thương Vật Lý bằng 120% Công.