TRƯƠNG PHI

THUẪN BINH

Trương Phi là danh tướng có thân hình to lớn, dung mạo oai phong, được học hành cả võ nghệ lẫn sách vở. Trương Phi viết chữ rất đẹp và là một họa sĩ, ông có sở trường vẽ tranh mỹ nhân.
  • Công: 169
  • Thủ: 44
  • Tốc độ công: 3.0
  • Thống lĩnh: 150

Đào Nguyên Anh Kiệt

Ra trận cùng Quan Vũ, Lưu Bị: Sau khi Trương Phi dùng kỹ năng chủ động sẽ tăng 100 Bạo Kích, đồng đội tăng 50 Bạo, duy trì 5s. Trương Phi tăng 5% sát thương Vật Lý, sát thương Tự Nhiên.

Yến Nhân Gào Thét
Gây cho kẻ địch trong phạm vi 150m xung quanh sát thương chuẩn bằng 472% Thủ, và hiệu ứng Sợ Hãi (Phản Kích và Liên Kích mất hiệu lực), duy trì 10s.
Cẩn Thận
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ gây cho mục tiêu thêm Sát thương Vật Lý bằng 75}% Thủ.
Nghiền Nát
Tăng 40% Sát thương Vật Lý lên mục tiêu bị Sợ Hãi.
Ác Chiến
Thủ tăng 40% thông qua tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.