VƯƠNG DỊ

THUẪN BINH

Vương Di là một trong số ít nữ tử tham gia chiến trận. Thân phận vừa làm mẹ, lại vừa làm vợ và làm nữ tướng quân, cuộc đời của Vương Dị cũng chịu không ít đắng cay, tủi nhục như các mỹ nhân hồng nhan bạc phận thời bấy giờ.
  • Công: 134
  • Thủ: 37
  • Tốc độ công: 3.0
  • Thống lĩnh: 100

Bí Kế

Ra trận cùng 2 Tướng Nữ: Vương Dị bị kỹ năng chủ động tấn công sẽ gây cho kẻ tấn công Sát thương Vật Lý bằng 600% Thủ. Tướng Nữ tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Quyết Ý Nhất Kích
Gây cho kẻ địch trong phạm vi 150m quanh bản thân ST Vật Lý bằng 300% Thủ và gây hiệu ứng Khiêu Khích địch (cưỡng chế địch đánh thường lên bản thân), bản thân nhận hiệu ứng Kiên Thủ (chịu Sát thương Vật Lý giảm 9.5%), duy trì 10s.
Giáp Vải
Khi bị đánh thường, có 45% tỷ lệ gây Trầm Mặc cho kẻ địch trong vòng 200m quanh bản thân (không thể dùng kỹ năng chủ động), duy trì 3s.
Kiên Quyết
Thủ tăng 40% thông qua tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Đại Nghĩa
Sau khi đồng đội tử vong, toàn quân ta tăng Tốc Độ Tấn Công 60%, duy trì 8s.