BỘ LUYỆN SƯ

BỘ BINH

Bộ Luyện Sư, hay còn gọi là Bộ phu nhân, vợ của Tôn Quyền – hoàng đế sáng lập của nhà nước Đông Ngô trong thời Tam Quốc của lịch sử Trung Quốc.
  • Công: 218
  • Thủ: 25
  • Tốc dộ công: 2.4
  • Thống lĩnh: 100

Hồi Ức

Ra trận 1 Kỵ Binh và 1 Thuật Sĩ: Khi Tướng đồng đội tử vong, Bộ Luyện Sư dùng ngay kỹ năng chủ động 1 lần. Bộ Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Toàn Quân Xuất Kích
Buff hiệu ứng Tàng Binh cho 1~3 đơn vị ngẫu nhiên phe ta (Khi đánh thường, tăng Sát thương Chuẩn bằng 40% Công), duy trì 10s.
Kích Hội
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến mục tiêu bị hiệu ứng Tháo Chạy (cứ 2s chịu Sát thương Vật Lý bằng 16% Công), duy trì 8s.
Thống Kích
Tăng 40% Sát thương Vật Lý lên mục tiêu bị hiệu ứng Tháo Chạy.
Không Gì Cản Nổi
Khi đánh thường, có 100% tỷ lệ nhận thêm 2 điểm Nộ.