Tào Tháo

Thông tin tướng

Tào Tháo là một nhà chính trị, nhà quân sự và là một nhà thơ nổi tiếng cuối thời Đông Hán. Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc.
Quách Gia

Thông tin tướng

Quách Gia được xem là một trong những mưu sĩ giỏi nhất của Tào Tháo nói riêng và thời Tam Quốc nói chung. Quách Gia dám đề xuất các mưu kế táo bạo và thâm hiểm mà các mưu sĩ khác không dám, và lần nào bày kế cũng thành công
Tào Nhân

Thông tin tướng

Tào nhân - một tướng quân trung thành, nghiêm khắc và tận tụy hết mình. Tào Nhân hứng thú săn bắn và cưỡi ngựa, ông từng dẫn đầu hơn hàng ngàn binh lính đánh bại kẻ thù, lập nhiều chiến công.
Trương Phi

Thông tin tướng

Trương Phi là danh tướng có thân hình to lớn, dung mạo oai phong, được học hành cả võ nghệ lẫn sách vở. Trương Phi viết chữ rất đẹp và là một họa sĩ, ông có sở trường vẽ tranh mỹ nhân.
Quan Vũ

Thông tin tướng

Quan Vũ là một vị tướng nổi tiếng đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán. Quan Vũ là được đánh giá là vị tướng có tài năng, võ nghệ dũng mãnh và là người đứng đầu trong số Ngũ hổ tướng.
Lưu Bị

Thông tin tướng

Lưu Bị là một nhà chính trị, nhà quân sự, thủ lĩnh quân phiệt, hoàng đế khai quốc nước Thục Hán. Ông là một vị tướng có tài cầm quân, biết ứng phó linh hoạt, nhất là khả năng nhìn thấu nội tâm, thu phục nhân tài và khiến họ một lòng trung thành với mình
Tôn Quyền

Thông tin tướng

Tôn Quyền là người sáng lập của chính quyền Đông Ngô. Ông là bậc hùng kiệt, ưa tài chuộng kế. Cho nên tự nắm giữ được miền Giang Biểu, lập nên nghiệp chân vạc.
Chu Du

Thông tin tướng

Chu Du là người có chí lớn, phong độ hơn người, nói năng đĩnh đạc. Ông đối đãi với mọi người rất khiêm tốn, lễ phép và thường lấy đức để thu phục mọi người
Đại Kiều

Thông tin tướng

Đại Kiều là cô gái nhu mì, đẹp trầm lặng, đôi mắt diễm lệ nhưng đa sầu, tính cách hiền hậu, nhút nhát, sống nội tâm và tình cảm, nàng thích công việc nữ công gia chánh, thêu thùa, nấu ăn, chăm sóc hoa lá.
Hoa Đà

Thông tin tướng

Hoa Đà là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán. Ông được xưng tụng như một Thần y nổi tiếng.
Lữ Bố

Thông tin tướng

Lữ Bố là một viên tướng lĩnh nổi tiếng vào cuối thời Đông Hán. Đều cùng là những nhân vật có sức mạnh vô địch.
Điêu Thuyền

Thông tin tướng

Mỹ nữ Đông Ngô, dung mạo tuyệt trần. Chị gái Tiểu Kiều, thê tử Tôn Sách, cùng Tiểu Kiều được gọi là Giang Đông Nhị Kiều