Đặc sản Thành và Đặc sản Lãnh Địa

Đặc sản Thành và Đặc sản Lãnh Địa

Trong thời gian Sự kiện, các đặc sản đặc biệt từ Thành Trì sẽ được chọn ngẫu nhiên mỗi ngày, lúc 23:50 Bang chiếm Thành Trì có đặc sản sẽ nhận được thưởng đặc sản.

Khi mở Sự kiện, chọn ngẫu nhiên vùng lãnh địa làm Đặc Sản Lãnh Địa. Khi Sự kiện kết thúc, Bang chiếm lĩnh được vùng Lãnh Địa sẽ nhận được thưởng Đặc Sản Lãnh Địa.

Điều Kiện Chiếm Lãnh Địa Thành Trì: Chiếm toàn bộ Thành trong vùng Lãnh Địa.

Thưởng đặc sản được gửi qua Thư phát cho toàn bộ thành viên Bang.

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ! Mọi thắc mắc cần được hỗ trợ vui lòng liên hệ về Fanpage Chiến Vương Tam Quốc.