Hệ thống VIP và quyền lợi của VIP

Hệ thống VIP và quyền lợi của VIP

Các Chúa Công thân mến,
Suốt chặng đường xây dựng sức mạnh cho các nhân vật trong game Chiến Vương Tam Quốc, ngoài việc áp dụng kĩ năng và tính toán của bản thân, thì việc nâng cấp VIP sẽ là một trong những yếu tố quyết định giúp quá trình trải nghiệm game trở nên dễ dàng hơn, đạt nhiều phúc lợi hơn cũng như hỗ trợ rất tốt trong việc nâng cao lực chiến.

Chúng tôi xin giới thiệu đến các Chúa Công bảng chi tiết thông tin về mốc Điểm từng cấp VIP và phúc lợi đi kèm.
Lưu ý: Điểm VIP có thể nhận thông qua các hình thức sau:
- Nạp
- Thưởng VIP đăng nhập hằng ngày
* Các mốc VIP và điểm tương ứng cần đạt

Cấp Vip Điểm VIP Kim phiếu
0 0 0
1 60 120
2 120 240
3 360 720
4 1050 2100
5 1800 3600
6 3450 6900
7 5250 10500
8 10500 21000
9 22500 45000
10 45000 90000
11 75000 150000
12 105000 210000
13 150000 300000
14 225000 450000
15 300000 600000


*Phúc lợi và quyền lợi theo từng cấp VIP tương ứng

Cấp VIP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tăng sản lượng lương thảo 3,0% 3,2% 3,4% 3,6% 3,8% 4,0% 4,2% 4,4% 4,6% 4,8% 5,0% 5,5% 6,0% 8,0% 8,0% 8,0%
Tăng sản lượng gỗ 3,0% 3,2% 3,4% 3,6% 3,8% 4,0% 4,2% 4,4% 4,6% 4,8% 5,0% 5,5% 6,0% 8,0% 8,0% 8,0%
Tăng tốc độ thu thập tất cả tài nguyên   5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 18% 20% 21%
Tăng sản lượng đá   3,2% 3,4% 3,6% 3,8% 4,0% 4,2% 4,4% 4,6% 4,8% 5,0% 5,5% 6,0% 8,0% 5,8% 6,0%
Tăng sản lượng bạc   3,2% 3,4% 3,6% 3,8% 4,0% 4,2% 4,4% 4,6% 4,8% 5,0% 5,5% 6,0% 8,0% 5,8% 6,0%
Giảm thời gian hồi lực hành động     5% 5% 5% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 20% 20% 20% 25%
Tăng tốc độ xây dựng       5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 20%
Tăng tốc độ chiêu binh         5% 5% 5% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 20%
Tăng tốc độ nghiên cứu         5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 20%
Tăng sức chứa thương binh doanh           5% 5% 10% 10% 15% 15% 20% 20% 25% 25% 30%
Mở khóa vĩnh viễn đội kiến trúc             Mở Mở Mở Mở Mở Mở Mở Mở Mở Mở
Tất cả tướng tăng công                       5% 5% 5% 5% 5%
Tất cả tướng tăng thủ                         5% 5% 5% 5%
Tất cả tướng tăng điểm T.lĩnh                           500 500 500
Tốc độ chế tạo khí giới                             20% 20%
Tăng tải trọng đội                             10% 10%
Tăng giới hạn lực hành động                               100
Tăng tốc trị liệu thương binh                               20%
Tăng tất cả tốc độ hành quân                               20%
Rương ngày Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free


* Lưu ý: Các quyền lợi VIP có thể thay đổi tùy theo phiên bản game