Tỷ giá thẻ nạp

Tỷ giá thẻ nạp

Chiến Vương Tam Quốc công bố tỷ giá thẻ nạp để các Chúa công tiện theo dõi như sau:

VND Nạp Kim Phiếu Nhận EXP VIP
20.000 60 30
50.000 150 75
100.000 300 150
200.000 600 300
500.000 1.500 750
1.000.000 3.000 1500
2.000.000 6.000 3000
5.000.000 15.000 7500
10.000.000  30.000 15000

Mọi thông tin cần được hỗ trợ vui lòng liên hệ về Fanpage Chiến Vương Tam Quốc.