Hướng dẫn tìm mảnh cổ kính

Hướng dẫn tìm mảnh cổ kính

Tính năng Cổ Kính sẽ giúp Chúa Công cải thiện sức mạnh của mình.

Để nâng cấp cổ kính cần có mảnh, Chúa Công có thể tìm mảnh thông qua những hướng dẫn trong game. Mỗi một mảnh cổ kính sẽ có 1 vị trí nhất định trên bản đồ. Sau khi đã tìm thấy mảnh, Chúa Công sẽ có tọa độ và có thể chia sẻ tọa độ đó cho người chơi khác thông qua kênh thế giới hoặc kênh bang.

Đối với những mảnh chưa thu thập được, Chúa Công có thể dùng bạc để mở gợi ý. Gợi ý sẽ bao gồm thành nơi chứa mảnh và vị trí của mảnh, mở bản đồ và tìm đến nơi theo hướng dẫn của gợi ý để tìm mảnh. Sau khi tìm được mảnh, vui lòng làm theo yêu cầu để nhận mảnh kính.

ck2 (1)

Mỗi lần vận chuyển sẽ tốn 5p (bất kể đang ở cách mảnh kính bao xa). Mỗi lần chỉ vận chuyển được 1 mảnh, khi đội vận chuyển về đến nơi thì mới có thể tìm mảnh kính mới.

Sau khi có được mảnh kính Chúa Công có thể tiến hành nâng cấp Cổ Kính, khi đủ toàn bộ các mảnh thì sẽ có thể tiến bậc để qua bậc tiếp theo.