ĐẠI KIỀU

CUNG BINH

Đại Kiều là cô gái nhu mì, đẹp trầm lặng, đôi mắt diễm lệ nhưng đa sầu, tính cách hiền hậu, nhút nhát, sống nội tâm và tình cảm, nàng thích công việc nữ công gia chánh, thêu thùa, nấu ăn, chăm sóc hoa lá.
  • Công: 323
  • Thủ: 12
  • Tốc độ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 150

Giang Đông Nhị Kiều

Ra trận cùng Tiểu Kiều: Khi bắt đầu chiến đấu, Cung Binh tăng 1 Thuẫn bằng 900% Công, duy trì 40s. Đại Kiều tăng 5% sát thương vật lý, sát thương tự nhiên.

Sĩ Khí Như Hồng
Trị liệu thương binh cho 3 đơn vị ngẫu nhiên phe ta bằng 490% Công, tất cả Cung Binh ta tăng Thuẫn bằng 98% Công, duy trì 10s.
Chỉnh Đốn Lòng Quân
Khi đồng đội Cung Binh bị đánh thường, có 20% tỷ lệ hồi phục thương binh bằng 125% Công.
Kế Suy Nhược
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến địch bị hiệu ứng Suy Yếu (sát thương vật lý giảm 20% ), duy trì 10s.
Mối Thù Chung
Sau khi đồng đội bất kỳ tử vong, toàn quân ta tăng Tốc Độ Tấn Công 60%, duy trì 8s.