Đại Thế Thiên Hạ

Đại Thế Thiên Hạ

Điều kiện mở: Đạt lv8

Đại thế thiên hạ là tổ hợp chuỗi Nhiệm vụ, Bang và người chơi toàn serever cùng nhau tham gia nhiệm vụ để mở khóa tính năng mới và nhận vàng.
Mỗi nhiệm vụ đều hạn chế thời gian, đạt điều kiện trong thời gian quy định được nhận thưởng. Nhiệm vụ hoàn thành hoặc hết giờ sẽ mở khóa nhiệm vụ tiếp theo. Nếu thời gian kết thúc mà chưa hoàn thành thì sẽ mở tính năng mới nhưng không thể nhận Vàng.

Lưu ý: Đối với nhiệm vụ yêu cầu Bang toàn server hoàn thành, nếu chỉ 1 bang đạt nhiệm vụ, chỉ người chơi Bang đó được nhận thưởng

Các thắc mắc liên quan đến Chiến Vương Tam Quốc, các Chúa Công vui lòng liên hệ về Fanpage Chiến Vương Tam Quốc để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.