ĐIỀN PHONG

THUẬT SĨ

Điền Phong là người mưu trí, tính tình cương trực. Ông có nhiều mưu kế xác đáng trong việc đánh bại quân địch nhưng chưa được trọng dụng.
  • Công: 189
  • Thủ: 10
  • Tốc độ công: 2.2
  • Thống lĩnh: 100

Phạm Thượng

Ra trận cùng 3 Tướng Quần Hùng: Điền Phong tăng 40% Sát thương Vật Lý gây cho mục tiêu có hiệu ứng buff. Tướng Quần Hùng tăng 1% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Trực Gián Bất Húy
Gây cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên Sát thương Hỏa Công bằng 630% Công, khiến địch bị hiệu ứng Suy Yếu (Sát thương Vật Lý giảm 10%), duy trì 10s.
Kế Quyền Hợp Biến
Cường hóa 1 đồng đội ngẫu nhiên (ưu tiên đội trưởng), khi đồng đội này đánh thường, có 50% tỷ lệ gây cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên Sát thương Hỏa Công bằng 100% Công.
Đánh Lâu Dài
Khi bị đánh thường, có 25% tỷ lệ hồi phục thương binh bằng 65% Công.
Cơ Trí
Khi đánh thường, có 50% tỷ lệ gây cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên Sát thương Hỏa Công bằng 100% Công.