ĐINH PHỤNG

BỘ BINH

Đinh Phụng là một tướng lĩnh của Đông Ngô. Ông được biết đến là người dũng cảm và tháo vát, trưởng thành từ vị trí của một tiểu tốt dần thăng chức lên Tả thượng thư Bộ Binh.
  • Công: 181
  • Thủ: 20
  • Tốc dộ công: 2.0
  • Thống lĩnh: 80

Giáp Lá Cà

Ra trận 3 Tướng Ngô: Khi binh lực Đinh Phụng dưới 50%, Thủ tăng 30%. Tướng Ngô tăng 1% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Tuyết Chiến
Gây Sát thương Vật Lý lên mục tiêu tấn công bằng 285% Công và Sát thương Thủy Công bằng 190% Công.
Kế Ly Gián
Khi đánh thường, có 10% tỷ lệ khiến mục tiêu bị hiệu ứng Ly Gián (tấn công đồng đội), duy trì 3s.
Giáp Lá Cà
Khi đánh thường, có 50% tỷ lệ gây thêm Sát thương Vật Lý bằng 100% Công.
Tự Lành
Khi bị đánh thường, có 25% tỷ lệ hồi phục thương binh bằng 65% Công.