GIA CÁT QUẢ

THUẪN BINH

Gia Cát Quả là con gái của Gia Cát Lượng, có tư chất thông minh, cốt cách tiên nhân, mang khí chất của người tu đạo. Bà sở hữu ngoại hình và thần thái xuất chúng.
  • Công: 136
  • Thủ: 38
  • Tốc độ công: 3.0
  • Thống lĩnh: 100

Tiên Phong

Ra trận cùng 2 Tướng Nữ: Khi đồng đội Cung Binh bị đánh thường, Gia Cát Quả có 20% tỷ lệ hồi phục thương binh cho đồng đội bằng 50% Công. Tướng Nữ tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Linh Cơ Nhất Động
Gây Sát thương Vật Lý lên mục tiêu tấn công bằng 750% Công, bản thân tăng 50% Né Tránh, duy trì 5s.
Thông Tuệ
Khi đánh thường, có 100% tỷ lệ nhận thêm 2 điểm Nộ.
Tránh Chiến Loạn
Tăng 30 Né Tránh.
Nhương Đấu Pháp
Khi đánh thường, có 50% tỷ lệ gây cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên Sát thương Lôi Công bằng 100% Công.