HẠ HẦU UYÊN

CUNG BINH

Hạ Hầu Uyên là tướng quân phe Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Hạ Hầu Uyên từng đứng ra nhận hết tội về mình, để Tào Tháo được minh oan.
  • Công: 260
  • Thủ: 10
  • Tốc độ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 100

Song Hùng Hạ Hầu

Ra trận cùng Hạ Hầu Đôn: Hạ Hầu Uyên ưu tiên tấn công Thuật Sĩ và Cung Binh địch. Hạ Hầu Uyên tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Bôn Tập
Gây cho 2 kẻ địch ngẫu nhiên Sát thương Vật Lý bằng 300% Công (ưu tiên Thuật Sĩ, Cung Binh), khiến chúng bị hiệu ứng Tháo Chạy (cứ 2s gây Sát thương bằng 15% Công), duy trì 10s.
Bách Phát Bách Trúng
Chính Xác tăng 50.
Thần Xạ
Phạm vi tấn công tăng 100m.
Thừa Thắng Truy Kích
Tăng 40% sát thương khi tấn công mục tiêu bị hiệu ứng Tháo Chạy.