Lãnh Địa

Lãnh Địa

Lãnh địa được chia thành nhiều phần khác nhau như:

Phủ Thành Chủ:Là nơi xây dựng các kiến trúc và tăng cấp của Đất Phong như: Thao Trường, Binh Doanh, Kho, Xưởng, Chuồng ngựa... nhằm sản xuất và chế biến các loại sản lượng, chiêu mộ và đóng quân, chữa trị thương binh,... Phủ Thành Chủ đạt cấp càng cao, mở khóa càng nhiều kiến trúc.


Binh Doanh: Là nơi chiêu binh và chế tạo binh giáp, tăng cấp trong Phủ Chủ Thành sẽ tăng tốc độ trưng binh. Tăng cấp Võ Đài có thể tăng lượng chứa quân đồn trú và tăng cấp Lính Dự Bị. Chiếm thành trì đặc biệt được mở khóa Binh Giáp của binh chủng khác nhau.

Bên cạnh đó, để chế tạo Binh Giáp cần phải chiếm được các thành chỉ định:


Thương Binh Doanh: Là nơi trị liệu các thương binh. Trị liệu thương binh có thể nhanh chóng bổ sung Lực Chiến. Nếu sức chứa thương binh đã đầy thì thương binh sản sinh ra sẽ trực tiếp tử vong.
- Phủ Học Vấn: có thể nghiên cứu phát triển khoa kỹ, tăng các loại thuộc tính.


Khí Giới Doanh: là sản xuất Xe, có thể tăng sức gánh. Điểm Sát Thương của đội, tăng Điểm Công Thành hoặc tăng hồi phục thương binh.
- Tường thành: Đồng đội có thể hỗ trợ đóng quân, cũng có thể tự mình phái đội để đóng quân, tăng thực lực thủ quân của Đất Phong.
- Quân Chính Đài: Có thể ủy nhiệm nhân vật làm quan, tăng hiệu quả buff của Đất Phong, có thể tăng thêm hiệu quả cho kỹ năng nội chính trong trang bị nhân vật. Có thể viếng thăm Quân Chính Đài trong Đất Phong Lv2 trở lên, nhận Mảnh Tướng hoặc Đá Kỹ Năng.
- Cầu Nguyện Hồn Thạch: Người chơi cần đạt cấp 33 để mở tính năng này.
Hồn Thạch được trang bị cho Tướng để nâng cấp lực chiến, sử dụng vé Cầu nguyện hồn thạch để cầu nguyện, có thể mua bằng KNB.

-  Hồn Thạch được chia làm 5 loại phẩm chất, và sẽ có tỷ lệ khác nhau. Phẩm chất càng cao thì tỷ lệ sẽ càng thấp. Cụ thể:Chúc các Chúa Công chiến game vui vẻ! Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về Fanpage Chiến Vương Tam Quốc để được hỗ trợ.