LỖ TÚC

CUNG BINH

Lỗ Túc là một chính trị gia, tướng lĩnh quân sự và nhà ngoại giao phục vụ dưới trướng Tôn Quyền. Ông đóng vai trò quan trọng và đã vạch ra chiến lược giúp Tôn Quyền tranh bá với các thế lực phong kiến khác.
  • Công: 260
  • Thủ: 10
  • Tốc độ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 100

Bố Thí

Ra trận cùng 3 Tướng Ngô: Khi đánh thường, Lỗ Túc có 40% tỷ lệ hồi phục thương binh cho toàn quân ta bằng 50% Công. Tướng Ngô tăng 1% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Tiềm Hành Truy Kích
Gây cho 1-3 địch ngẫu nhiên Sát thương Vật Lý bằng 300% Công, nếu mục tiêu bị Chậm Chạp, gây thêm Sát thương Thủy Công bằng 280% Công.
Đế Minh
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến mục tiêu bị hiệu ứng Chậm Chạp (Tốc Độ Tấn Công giảm 50% ), duy trì 8s.
Tụ Lực Sẵn Sàng
Khi đánh thường, có 100% tỷ lệ khiến 1 đồng đội ngẫu nhiên nhận thêm 2 điểm Nộ.
Thủy Công
Tăng Sát thương Thủy Công bằng 20% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc