LỮ BỐ

KỴ BINH

Lữ Bố là một viên tướng lĩnh nổi tiếng vào cuối thời Đông Hán. Đều cùng là những nhân vật có sức mạnh vô địch.
  • Công: 220
  • Thủ: 18
  • Tốc độ công: 2.0
  • Thống lĩnh: 150

Long Phụng Hòa Âm


Ra trận cùng Điêu Thuyền: Khi Lữ Bố đánh thường, nhận thêm 2 điểm Nộ, tăng 300% Sát thương Vật lý lên mục tiêu có Mê Hoặc. Lữ Bố tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Kích Trảm Càn Khôn
Gây cho toàn đội địch Sát thương Vật Lý bằng 210% Công, bản thân nhận hiệu ứng Vô Địch (miễn dịch sát thương và hiệu ứng khống chế), duy trì 3s.
Nhất Kích Đoạt Mệnh
Tăng 50 Bạo.
Khắc Địch Chế Thắng
Tăng Sát thương Chuẩn bằng 16% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Quỷ Thần Kinh Sợ
Khi đánh thường nếu bạo kích thì bản thân nhận hiệu ứng Phấn Chấn (Sát thương Vật Lý tăng 80%), duy trì 8s.