Nhiệm vụ

Nhiệm vụ

Gồm 4 loại nhiệm vụ chính:

1. Nhiệm vụ ngày

- Nhiệm vụ ngày làm mới 0h mỗi ngày. Hoàn thành Nhiệm Vụ Ngày tích lũy Điểm Sôi Nổi.
- Mỗi khi đạt 200 điểm sôi nổi sẽ nhận được 1 vé chiêu mộ danh tướng
- Tích lũy Sôi Nổi được nhận Kim Nguyên Bảo theo mốc tương ứng (theo năm).


2. Chính vụ

Điều kiện mở: Đạt lv12

- Sau khi yêu cầu xử lý chính vụ, cần thành viên khác trong bang giúp đỡ để hoàn thành, hoàn thành xong 2 bên đều được nhận thưởng.
- Yêu cầu xử lý chính vụ cần phải được thành viên khác giúp xử lý trong thời gian quy định, nếu không thì chính vụ này sẽ biến mất.
- Cần tốn KNB để xử lý nhiều chính vụ cùng lúc
* Lưu ý: Sau khi gia nhập bang 1 giờ mới được xử lý và giúp xử lý chính vụ.


3. Danh vọng

Điều kiện mở: Đạt lv21

Danh vọng gồm 6 cấp từ thấp đến cao: Lãnh Đạm, Trung Lập, Hữu Nghị, Tôn Kinh, Sùng Kinh, Sùng Bài. Ngoại trừ Lãnh Đạm, các cấp Danh vọng khác đều có Buff, đạt cấp tương ứng sẽ kích hoạt hiệu ứng Buff.

- Mỗi Thế lực danh vọng đều cai quản một số thành, cùng một thành có thể có nhiều thế lực cùng quản.
- Tăng cấp Danh Vọng cần EXP Danh Vọng, đạt cấp tương ứng sẽ mở khóa đặc quyền và Rương Danh Vọng.
- Hoàn thành nhiệm vụ Danh Vọng tương ứng được tăng Thế Lực Danh Vọng và EXP Danh Vọng, đồng thời nhận thêm vật phẩm.
- Đạt cấp Danh Vọng tương ứng được mở khóa quyền mua vật phẩm tương ứng, tiêu hao KNB để mua. Cấp danh vọng càng cao, càng mua được nhiều vật phẩm trong tiệm danh vọng.

4. Thành tựu

Điều kiện mở: Đạt lv14

- Hoàn thành Thành Tựu tương ứng nhận Điểm Thành Tựu và Kim Nguyên Bảo.
- Chỉ khi hoàn thành xong thành tựu Truyền Kỳ mới hiện nội dung thành tựu.

nvtt

Các thắc mắc liên quan đến Chiến Vương Tam Quốc, các Chúa Công vui lòng liên hệ về Fanpage Chiến Vương Tam Quốc để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.