TÔN LỖ BAN

THUẪN BINH

Tôn Lỗ Ban là một công chúa của hoàng tộc Đông Ngô. Sinh thời, bà là nữ nhân có ảnh hưởng chính trị suốt 2 đời vua đầu nhà Đông Ngô.
  • Công: 169
  • Thủ: 44
  • Tốc độ công: 3.0
  • Thống lĩnh: 150

Cẩn Thận

Ra trận cùng 2 Tướng Nữ: Tôn Lỗ Ban giảm 10% Công, tăng 20% Thủ. Tướng Nữ tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Gièm Pha
Gây cho mục tiêu tấn công Sát thương Vật Lý bằng 500% Thủ, xóa hiệu ứng buff của địch và bị Đánh Dấu (chịu Sát thương Vật Lý tăng 20%), duy trì 6s.
Gièm Pha
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến địch bị hiệu ứng Suy Yếu (Sát thương Vật Lý giảm 20% ), duy trì 10s.
Khuynh Triều
Gây Sát thương Vật Lý tăng 20%, chịu Sát thương Vật Lý giảm 20%.
Huynh Đệ
Khi đánh thường, có 10% tỷ lệ khiến mục tiêu bị hiệu ứng Ly Gián (tấn công đồng đội), duy trì 3s.