TÔN SÁCH

CUNG BINH

Tôn Sách là một viên tướng anh dũng và một lãnh chúa trong thời kỳ cuối của Đông Hán. Ông là người đặt nền móng quan trọng trong việc hình thành nên Đông Ngô.
  • Công: 260
  • Thủ: 10
  • Tốc độ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 100

Công Lao To Lớn

Ra trận cùng Tôn Kiên: Tướng Quân ta mỗi lần đánh thường tăng 3% Tốc Độ Tấn Công, mỗi Tướng cộng dồn riêng, tối đa cộng dồn 20 lần, duy trì đến hết trận. Tôn Sách tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Bá Vương Giang Đông
Gây 3 lần Sát thương Vật Lý bằng 166% Công, bản thân nhận hiệu ứng Phấn Chấn (Sát thương Vật Lý tăng 10%), duy trì 8s và Hưng Phấn (Tốc Độ Tấn Công tăng 10%), duy trì 10s.
Càng Đánh Càng Hăng
Mỗi lần đánh thường, Sát thương Vật Lý tăng 3%, tối đa đến 60%, duy trì đến hết trận.
Không Gì Cản Nổi
Khi bản thân bị hiệu ứng Mất HP, Trúng Độc, Thiêu Đốt, Sát thương Vật Lý tăng 50% .
Tiểu Bá Vương
Bạo tăng 50.