TRƯƠNG TINH THÁI

CUNG BINH

Trương Tinh Thái được coi là huệ duệ xuất sắc của Trương Phi, đa mưu túc trí và luôn luôn bình tĩnh trước mọi việc. Trương Tinh Thái luôn xuất hiện với dáng dấp của một võ tướng xuất chúng, kiên quyết và vô cùng mạnh mẽ.
  • Công: 260
  • Thủ: 10
  • Tốc độ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 100

Tụ Lực Sẵn Sàng

Ra trận cùng 3 Tướng Nữ: Khi đánh thường, Trương Tinh Thái nhận thêm 2 điểm Nộ. Tướng Nữ tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Mưu Hậu Nhi Đoạn
Gây cho 2 kẻ địch ngẫu nhiên Sát thương Vật Lý bằng 300% Công và xóa hiệu ứng buff, đồng thời xóa hiệu ứng xấu cho toàn quân ta.
Cẩn Thận
Né Tránh tăng 30.
Bình Tĩnh
Khi đánh thường, có 100% tỷ lệ khiến mục tiêu giảm 2 điểm Nộ.
Chiến Tất Khắc
Tăng 30% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.