TRƯƠNG XUÂN HOA

KỴ BINH

Trương Xuân Hoa là nguyên phối thê tử của Tư Mã Ý, là quyền thần nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Bà nổi tiếng nhờ sự khôn ngoan và khả năng chính trị, cũng như sự tàn nhẫn khi cần thiết.
  • Công: 169
  • Thủ: 15
  • Tốc độ công: 2.0
  • Thống lĩnh: 100

Thệ Giả Dĩ Thệ

Ra trận cùng 3 Tướng Nữ: Khi đồng đội bất kỳ tử vong, xóa tất cả hiệu ứng buff của địch và trong 10s không được nhận. Tướng Nữ tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Tuyệt Tình
Gây cho 2-6 kẻ địch ngẫu nhiên 2 lần tấn công, mỗi lần Sát thương Vật Lý bằng 100% Công và cấm trị liệu, duy trì 10s.
Bất Yến
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ cấm trị liệu 1 kẻ địch ngẫu nhiên, duy trì 6s.
Cấm Võ
Khi dùng kỹ năng chủ động, khiến 2 kẻ địch ngẫu nhiên bị hiệu ứng Trầm Mặc (không thể dùng kỹ năng chủ động), duy trì 10s.
Danh Triết Bảo Thân
Khi bị tấn công, có 10% tỷ lệ tăng 50% Né Tránh, duy trì 10s.