TƯỞNG CÁN

THUẬT SĨ

Tưởng Cán không chỉ có tướng mạo tuấn tú, lịch sự, mà còn có tài năng biện luận hiếm thấy ở vùng Giang Nam.
  • Công: 124
  • Thủ: 6
  • Tốc độ công: 2.2
  • Thống lĩnh: 50

Danh Sĩ

Ra trận cùng 3 Tướng Ngụy: Tướng Ngụy tăng 1% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Giễu Cợt
Gây cho 2 kẻ địch ngẫu nhiên Sát thương Thủy Công bằng 275% Công.
Thiện Chiến
Tăng 30% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Thủy Công
Tăng Sát thương Thủy Công bằng 20% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc
Trì Hoãn
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến mục tiêu bị hiệu ứng Chậm Chạp (Tốc Độ Tấn Công giảm 50%), duy trì 8s.